Budatínsky hrad

Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina a je v správe Žilinského samosprávneho kraja. Najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. polovici 13. storočia. Prvá písomná zmienka, ktorá ho spomína ako castrum Budetyn pochádza z roku 1321, kedy zomrel jeho majiteľ Matúš Čák Trenčiansky. Najstarší hrad pozostával z valcovitej veže so vstupom z prízemia a ďalších stavieb z dreva a hliny, ktorých polohu však archeologický výskum neodhalil. Hrad bol obohnaný hradbou a vodnou priekopou na vonkajšej strane opevnenia. Hradba sa však v dôsledku zlého založenia do umelého násypu asi v 2. polovici 15. storočia zrútila. V 2. polovici 15., resp. začiatkom 16. storočia, keď sa hrad dostal do rúk Suňogovcov, prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V tom čase bola vybudovaná nová hradba a nová vodná priekopa, ktoré obkolesovali oveľa väčší hradný komplex. Opevnenie prebiehalo pod neskorším barokovým palácom s kaplnkou.

K ďalším prestavbám došlo opäť za Suňogovcov na prelome 17. a 18. storočia. Prestavby sa dotkli najmä tzv. Dolného hradu. Hradba stratila svoju funkciu a preto ju rozobrali. Renesančné budovy boli nahradené novými priestormi. Hrad tak v dôsledku zmeny jeho hlavnej, obrannej funkcie na hospodársku nadobudol vzhľad zámku s barokovými prvkami. Zrejme najzávažnejšie boli prestavby v 19. a 20. storočí za posledných majiteľov – Čákiovcov. Pri požiari v roku 1849 bola poškodená najmä južná a západná časť barokového paláca, ktoré následne rozobrali. Fasády zámku získali taktiež nový vzhľad, podobne, ako aj samotné jadro stredovekého hradu. Čákiovci Budatín vlastnili až do roku 1945. Od roku 1956 sa jeho priestory stali súčasťou Považského múzea. Kaplnka z polovice 18. storočia sa nachádza v severnej časti barokového krídla paláca a je postavená z kameňa. Kaplnku v roku 1745 zasvätili Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Oltár kaplnky je biely, murovaný, zdobený jemnou rezbárskou prácou a čiastočne pozlatený. Kaplnku po rekonštrukcii pre verejnosť sprístupnili v roku 2006. V budove, kde je kaplnka, sa nachádzala aj zaujímavá výstava od rôznych autorov.

Od roku 2016 je kaplnka Budatínskeho hradu aj miestom na uzavretie manželstva pred matričným úradom v Žiline. V prípade pekného počasia je možné uzavrieť manželstvo aj v priľahlom parku areálu Budatínskeho hradu. Snúbencami je toto miesto zvlášť vyhľadávané práve pre možnosť exteriérového sobáša, ako aj pre samotnú historickú atmosféru hradu.