Bezplatná distribúcia vreciek na psie exkrementy

Rozdavanie vreciek pre psickarov_20210603Rozdavanie vreciek pre psickarov_20210603
Mesto Žilina oznamuje psičkárom, že v sobotu 12. júna bude bezplatne rozdávať vrecká na psie exkrementy. Budúcu sobotu bude distribúcia pre majiteľov psov zo sídlisk Hájik a Solinky. Na Solinkách sa budú vrecká rozdávať  v priestore na vodenie psov (venčovisko) od 8.00 do 11.00 hod., na Hájiku  od 14.00 do 18.00 hod. taktiež na venčovisku.  Majitelia psov z bytových domoch v ostatných mestských častiach môžu využiť oba z ponúkaných termínov. Počas distribúcie na Hájiku budú vypomáhať študenti Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline v odbore agro-podnikanie – kynológia. Pre záujemcov budú prebiehať aj ukážky výcviku a aj správnej starostlivosti o psíka. Vrecká na psie exkrementy sú určené iba pre platcov dane za psa a pre vlastníkov a držiteľov psov s nahláseným miestom držania psa v bytových domoch (bytoch), nie v rodinných domoch. Termín a miesto distribúcie pre psíčkarov zo sídlisk Vlčince a Hliny oznámime čoskoro. Psíčkari, ktorí termíny distribúcie nestihnú, si budú môcť vrecká vyzdvihnúť dodatočne v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline po dohode na tel. čísle: 041/70 63 529 alebo na príslušnom odbore úradu na tel. č.: 041/70 63 230.