Bezplatná distribúcia vreciek na psie exkrementy na sídlisku Vlčince

ilustračný obrázok - pesilustračný obrázok - pes
Mesto Žilina oznamuje psičkárom, že od 24. do 28. júna bude opäť bezplatne odovzdávať vrecká na psie exkrementy.  V piatok 25. júna si budú môcť vrecká vyzdvihnúť obyvatelia sídliska Vlčince:
  • v čase od 15.30 do 17.30 hod. na trávnatej ploche, Ulica Terézie Vansovej, pozdĺž Obchodnej ulice,
  • v čase od 18.30 – 19.30 hod. pri parkovisku Billa, Obežná ulica.
V sobotu 26. júna bude distribúcia pokračovať na sídlisku Vlčince v čase od 8.30 do 10.30 hod.  na trávnatej ploche na Ulici Terézie Vansovej, pozdĺž Obchodnej ulice. Psičkári z radov seniorov si budú môcť vrecká na psie exkrementy vyzdvihnúť v osobitných termínoch:
  • v štvrtok 24. júna v čase od 11.30 do 12.30 hod. pri Jedálni pre seniorov Lichardova,
  • v piatok 25. júna v čase od 11.30 do 12.30 hod. pri Výdajni stravy A. Kmeťa,
  • v pondelok 28. júna v čase od 11.30 do 12.30 hod. pri Jedálni a dennom centre Nám. J. Borodáča.
Vrecká na psie exkrementy sú určené iba pre platcov dane za psa a pre vlastníkov a držiteľov psov s nahláseným miestom držania psa v bytových domoch (bytoch), nie v rodinných domoch. Psičkári, ktorí termíny distribúcie nestihnú, si budú môcť vrecká vyzdvihnúť dodatočne v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline po dohode na tel. čísle: 041/70 63 529 alebo na príslušnom odbore úradu na tel. č.: 041/70 63 230.