Atletický štadión UNIZA je oddnes otvorený pre verejnosť

Atletický štadión Žilinskej univerzity v Žiline je oddnes 15. augusta oficiálne spustený do prevádzky. 

Atletické kluby, športové kluby a atletické oddiely sa majú možnosť registrovať sa na využívanie štadióna e-mailom na adrese: atletickystadion@uniza.sk.  Vstup do areálu pre verejnosť je umožnený po predchádzajúcej registrácii na odkaze: https://atletickystadion.uniza.sk/verejnost/.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: https://atletickystadion.uniza.sk/.