AKTUÁLNA INFORMÁCIA: Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva – piatok 8. marec 2024, 12.00 hod.

Skúška sirén_ilustračný obrázokSkúška sirén_ilustračný obrázok

Mesto Žilina upozorňuje, že v piatok 8. marca o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektronických a elektromotorických sirén civilnej ochrany.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Na piatkové poludnie je skúška sirén naplánovaná v rámci celého Slovenka. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén vykonajú pomocou modulov miestneho ovládania mestské úrady a obecné úrady. Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V roku 2024 sú naplánované 4 hlasité skúšky elektronických sirén (8. marca, 14. júna, 13. septembra, 13. decembra) a 8 tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hodine.