Ako ekologicky zlikvidovať vianočný stromček?

Ilustračná foto (11)Ilustračná foto (11)

Ekologické zhodnotenie stromčekov vykonajú spoločnosti T+T a MGM Žilina, ktoré sa v meste starajú o údržbu zelene. Zber a odvoz začal od pondelka 18. januára a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby.  Vianočné stromčeky na sídliskách je nutné uložiť na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery.

Upozorňujeme, že stromčeky musia byť odzdobené a nie je potrebné ich baliť do igelitu, keďže to sťažuje zber a vývoz. Občania tiež môžu stromček priviezť osobne a bezplatne ho odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Odovzdané stromčeky sa následne štiepkujú a štiepka sa kompostuje, prípadne sa využíva ako mulčovací materiál pri nových výsadbách.