Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Mesto Žilina zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom tlačových správ, oznamov a pozvánok, ktoré sú tiež zverejňované aj na webstránkach mesta: www.zilina.sk, ako aj prostredníctvom Radničných novín. Jedná sa o komplexné informácie o chode mesta, problémoch, zaujímavostiach a pod.