Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja