Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva

Forma agendy Občan
Sekcia Referát miestneho rozvoja