Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja