Vystavenie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

Forma agendy Občan
Sekcia Klientske centrum - Europalace

Od 16.02.2019 je možné požiadať o vyhotovenie potvrdenia o pobyte aj vo forme viacjazyčného štandardného formulára podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia EÚ č. 1024/2012.

Potrebné doklady a dokumenty

Poplatky

Kontakt

Súvisiace predpisy