Vyhlasovanie vo verejnom rozhlase

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Mesto Žilina prevádzkuje verejné rozhlasy v mestskej časti Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota s cieľom zabezpečenia dostatočnej informovanosti obyvateľov mesta Žilina o veciach verejného charakteru, o bezprostrednom a vážnom ohrození obyvateľov mesta, o kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom prípadne iných záležitostiach podľa uváženia mesta. O vyhlásenie v miestnom rozhlase  môžu požiadať právnické a fyzické osoby a to prostredníctvom Mestského úradu v Žiline alebo príslušného hlásateľa.