Vydávanie rybárskeho lístku

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Správne poplatky

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 38 - rybárske lístky:

  • týždenný - 1,50 €
  • mesačný - 3,00 €
  • ročný - 7,00 €
  • trojročný - 17,00 €
Lehoty Zákonná lehota - bezodkladne

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva Mesto na základe zákona 216/2018 Z. z. o rybárstve na základe požiadania a uhradenia poplatku.