Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Oddelenie právne
Lehoty Zákonná lehota do 5 dní od doručenia, právoplatnosť 30 dní, možnosť predĺženia na 60 dní

Mesto má právomoc predbežne zasahovať do pokojného stavu, zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Mesto tak urobí vydaním rozhodnutia v správnom konaní, pričom neskúma právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie, či nastal zrejmý zásah do pokojného stavu, napríklad ohliadkou na mieste. A to na základe podania návrhu na riešenie susedských sporov.