Vydávanie parkovacej karty

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Od 7.6.2023 je regulované parkovanie výlučne v správe mesta.

Všetky informácie o parkovacej politike ako aj možnosť požiadať o vydanie parkovacej karty nájdete na stránke parkovanie.zilina.sk ako aj v klientskom centre Mestského úradu v Žiline, na tel. čísle 041/7063 401 (431), na e-maile: parkovanie@zilina.sk.