Vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní

Forma agendy Občan
Sekcia Klientske centrum - Europalace

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Potrebné doklady a dokumenty

Upozornenie

Poplatky

Kontakt

Súvisiace predpisy