Ukončenie činnosti prevádzkarne v meste Žilina

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja