Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Povinné prílohy

Zaslanie elektronického účtovného dokladu

 

Povinné prílohy:

  • Scan dokladu, podľa typu v žiadosti

 

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Služba umožní prijatie, spracovanie elektronických účtovných dokladov prijatých na úrad Mesta a taktiež vystavenie a odoslanie elektronických dokladov svojim partnerom.