Slávnosť uvítania detí do života

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Mesto Žilina organizuje slávnosť uvítania dieťaťa do života v priestoroch Radnice mesta Žilina spravidla pre deti vo veku od 2 do 9 mesiacov s podmienkou trvalého pobytu dieťaťa v meste Žilina v čase organizovania slávnosti. V prípade, že sa na slávnosti nezúčastnia rodičia s pozvaným dieťaťom a požiadajú o náhradný termín, budú pozvaní dodatočne.

Na slávnosť uvítania dieťaťa do života pozýva mesto Žilina na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

V prípade, že máte záujem o uvítanie Vášho dieťaťa, vypíšte žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov: