Slávnosť jubilejného sobáša

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Mesto Žilina organizuje slávnostné prijatie manželských párov pri príležitosti výročia ich spoločného života od uzavretia manželstva v priestoroch Radnice mesta Žilina:

Prijatie manželov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti manželského páru. V prípade, že máte záujem o slávnostné prijatie a máte trvalý pobyt v meste Žilina, vypíšte žiadosť súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov: