Registrácia záujemcov o notifikácie mesta Žilina o vyhlásených zákazkách

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor právny, majetkový a VO

Súkromné spoločnosti, subjekty a jednotlivci, ktorí chcú spolupracovať pri mestských zákazkách a byť informovaní o výzvach na predloženie ponuky, majú možnosť registrovať sa do databázy elektronicky. Stačí svoju registráciu poslať na e-mail stanislava.rudincova@zilina.sk. Žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, rozsah záujmu, presnú emailovú adresu na zasielanie notifikácií spolu s výzvami na predloženie ponuky.

Následne, pri vyhlasovaní zákaziek s nízkou hodnotou, príde registrovaným firmám elektronická notifikácia spolu s výzvou na verejné obstarávanie na uskutočnenie prác. Potencionálnych dodávateľov bude samospráva oslovovať podľa typu zákazky, podľa povahy prác a podľa ďalších podmienok. Aj naďalej sú však všetky výzvy vo verejnom obstarávaní zverejnené na internetovej stránke mesta.

Pre účasť v podlimitných a nadlimitných zákazkách, bude mesto Žilina ako verejný obstarávateľ, vyžadovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia, podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie sú dostupné na: https://www.zilina.sk/samosprava/obstaravania/