Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči mestu

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Povinné prílohy

Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok/záväzkov voči obci (FO aj PO)

 

Povinné prílohy:

  • Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok/záväzkov voči obci

 

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Verejnosť môže požiadať o potvrdenie výšky svojich pohľadávok alebo záväzkov voči mestu napr. z týchto dôvodov: žiadosť o udelenie štátneho občianstva, prihlášky do verejnej obchodnej súťaže na prenájom stánkov s občerstvením formou elektronickej aukcie, žiadosti z okresného súdu vo veci zrušenia spoločností, žiadosť od likvidátora firmy v likvidácii z dôvodu udelenia súhlasu s výmazom spoločnosti z OR, žiadosť od občana z dôvodu bezplatnej MHD, ak je v systéme evidovaný nedoplatok.