Platenie ostatných daní a poplatkov

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Lehoty V zmysle príslušného rozhodnutia

Táto služba umožňuje zaplatiť všetky ostatné poplatky, ktorých zaplatenie vyžaduje mesto alebo jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.