Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát športu
Lehoty Zákonná lehota najneskôr v deň konania

Zhromažďovaním občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú povinní podávať oznámenie mestu, na ktorého území sa zhromaždenie plánuje uskutočniť. Za zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.