Odhlásenie z trvalého pobytu

Forma agendy Občan
Sekcia Klientske centrum - Europalace

Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási tým spôsobom, že sa občan prihlási na nový trvalý pobyt a tým automaticky zaniká doterajší; ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste, príslušný úrad zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

Potrebné doklady a dokumenty

Upozornenie

Poplatky

Kontakt

Súvisiace predpisy