MP asistent

Forma agendy Občan
Sekcia Mestská polícia Žilina

Váš sprievodca rôznymi situáciami a pomocník pre vyhľadávanie riešení, čo robiť ak …

Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny a odporúčací charakter, pričom nezohľadňujú udalosti, ktoré môžu ovplyvňovať modelové situácie.