Jednorazová zmena všeobecného prevádzkového času

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja