Informovanie o životnom prostredí

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto poskytuje informácie o životnom prostredí v širšom slova zmysle. Teda poskytuje komplexné informácie o ochrane životného prostredia, jeho tvorbe a udržiavaní. Za týmto účelom je možné poskytovať aj obmedzené GIS informácie k pasportu zelene.