Informovanie o základných školách v obci

Forma agendy Občan
Sekcia Referát školstva a mládeže

Mesto informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje zoznam škôl so základnými údajmi a s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa všetky informácie o danej škole. Mesto informuje o aktivitách počas školského roka, súťažiach a úspechoch žiakov. Zverejňuje voľné pracovné miesta. Koordinuje metodické orgány predmetových komisií a zverejňuje ich aktivity.