Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto poskytuje informácie o uzávierke miestnych komunikácií v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) a § 10 ods. 7 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

Platforma INVIPO – nájdete TU

Sekcia práce na ceste a uzávery – nájdete TU