Informovanie o pamätihodnostiach mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

V Žiline a okolitých obciach sa nachádza množstvo miest, kde sa minulosť spája so súčasnosťou. Význam niektorých z pamiatok prekračuje hranice Slovenska a právom pútajú záujem návštevníkov mesta.

Prvá písomná zmienka o Žiline je z roku 1208. Medzi významné písomné dokumenty patrí aj Žilinská kniha (1378) a listina Privilegium Pro Slavis Solnensis (1381).

V centre mesta sa dnes nachádza pamiatková rezervácia, ktorej jadrom je Mariánske námestie s typickými meštianskymi domami. V jeho strede stojí Mariánsky stĺp z roku 1738. V centre Žiliny sú tri kostoly, ktoré patria k architektonickým dominantám mesta. Významnou secesnou pamiatkou, ktorá pripomína viedenský zámok Belveder, je Rosenfeldov palác zo začiatku 20. storočia. Oproti nemu sa nachádza Neologická synagóga, odborníci ju radia k jedinečným stavebným pamiatkam. Dom umenia Fatra, bývalé Grand Bio Univerzum, je dielom secesnej architektúry. V roku 1921 sa tu konala premiéra prvého slovenského filmu Jánošík.

V okolí Žiliny sa nachádza niekoľko hradov – Strečno, Starý hrad, Lietava, Hričov, Súľovský hrad, Budatínsky hrad. Viaceré z nich podľahli času a dnes sú zrúcaninami, iné sú zrekonštruované alebo ich v súčasnosti obnovujú. Okrem hradov stojí za pozornosť aj kaštieľ v Lietavskej Lúčke. V administratívnej budove Považského múzea v areáli Budatínskeho hradu sídli Považské múzeum v Žiline. Jeho hlavným poslaním je dokumentácia dejín drotárstva, špecializuje sa aj na dejiny dopravy. Za najstaršiu pamiatku v Žiline môžeme považovať Kostol svätého Štefana kráľa v časti Dolné Rudiny. Jeho vznik odborníci datujú na začiatok 13. storočia. Cenná je výzdoba na jeho stenách, najstaršie fresky majú už takmer 800 rokov.

 

Pamiatky mesta:

Pamiatky v centre mesta nájdete TU

Pamiatky v širšom centre nájdete TU

Židovské pamiatky nájdete TU

Funkcionalistické pamiatky nájdete TU

Ostatné pamiatky nájdete TU