Informovanie o mestskej hromadnej doprave

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto poskytuje informácie o mestskej hromadnej doprave nepresahujúcej územie mesta. Mestskú hromadnú dopravu vykonáva pre mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o., ktorý informuje občanov prostredníctvom svojej internetovej stránky www.dpmz.sk. Dopravný podnik, ako 100%-ná mestská spoločnosť, poskytuje široké možnosti pri preprave osôb v rámci mesta, a to prostredníctvom hustej siete trolejbusovej a autobusovej dopravy. Služby poskytované mestskou spoločnosťou, okrem hromadnej dopravy sú:

– zájazdová preprava,

– reklama na vozidlách,

– opravy autobusov,

– informácie k prejazdu nadrozmerného nákladu mestom nájdete TU

Cestovný poriadok nájdete TU

Predajné miesta DPM Žilina zabezpečujú:

  1. predaj cestovných lístkov na MHD v Žiline
  2. predaj predplatných lístkov na viac ciest MHD v Žiline
  3. predaj cestovných poriadkov na MHD v Žiline
  4. kopírovanie
  5. príjem úhrad postihov za cestovanie bez platného cestovného lístka
  6. príjem sťažností na prepravnú kontrolu
  7. informácie o Tarife MHD a Mestskom prepravnom poriadku