Informovanie o materských školách v obci

Forma agendy Občan
Sekcia Referát školstva a mládeže

Mesto poskytuje informácie o materských školách v obci. Zverejňuje aktuálny zoznam materských škôl s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa všetky potrebné informácie. Informuje o termíne a podrobnostiach zápisu do materských škôl a o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin. Zverejňuje zoznam voľných pracovných miest v materských školách.