Informovanie o centrách voľného času

Forma agendy Občan
Sekcia Oddelenie školstva a mládeže

Mesto informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje aktuálny zoznam s odkazovými stránkami, kde sa nachádzajú podrobné informácie o zariadení, napríklad zoznam ponúkaných krúžkov, poplatky za jednotlivé krúžky. Informuje o voľných pracovných miestach.