Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia

Forma agendy Občan
Sekcia Klientske centrum - Europalace

Potrebné doklady a dokumenty

Upozornenie

Poplatky

Kontakt

Súvisiace predpisy