Diskusné fórum mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Mesto, ako aj verejnosť môžu otvárať diskusné témy týkajúce sa života v obci a poskytovaných služieb a reagovať na ne v rámci diskusných fór.