76. výročie oslobodenia mesta sme si uctili bez účasti verejnosti

PA (41)PA (41)
Dnes 30. apríla si pripomíname 76. výročie oslobodenia mesta Žilina. Túto udalosť i všetky obete 2. sv. vojny sme si uctili pietnou spomienkou, ktorá sa konala pri pamätníku obetiam vojny v Sade SNP a na Vojenskom cintoríne na Bôriku. Z dôvodu epidemiologických opatrení sa pietna spomienka konala bez účasti verejnosti len za prítomnosti pár významných hostí. Padlým vojakom pochovaným na Vojenskom cintoríne na Bôriku prišli vzdať úctu primátor mesta Peter Fiabáne, veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Igor Bratčikov, konzul Ruskej federácie Ján Majerský, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár a zástupcovia 5. pluku špeciálneho určenia a Klubu vojenských výsadkárov SR. Podľa historika Dušana Halaja začali nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom na Hričov 29. apríla podvečer. Vojaci Červenej armády oslobodili pri postupe po pravom brehu Váhu obce Nededza, Kotrčiná Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížili sa k Budatínu. Prieskumné jednotky osloboditeľov zistili v noci z 29. na 30. apríla, že nepriateľské hlavné sily ustúpili a v obranných postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky. Šiesty prápor spolu s prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9.30 hod. mesto obsadil. Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ. V nasledujúcich dvoch dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti Žilinského okresu a mestu Bytča. V Žiline sa nachádza jeden z mnohých vojenských cintorínov na Slovensku. Je tu pochovaných 1907 vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch v okolí Žiliny a na severozápade Slovenska. Cintorín na Bôriku bol otvorený 30. apríla 1946 a od roku 1981 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. V roku 2009 bol zrekonštruovaný vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Ruskej federácie. Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s ruským veľvyslanectvom sa podarilo identifikovať mená 1907 vojakov, ktorí sú na cintoríne pochovaní. Ich mená sú vyryté na pamätných tabuliach, ktorých osadenie zabezpečilo v roku 2018 veľvyslanectvo. Pri pamätníku na cintoríne sa každý rok 30. apríla koná pietna spomienka. Pamätník v Sade SNP tvorí kamenné súsošie, ktoré bolo slávnostne odhalené v roku 1955 pri príležitosti 10. výročia vstupu 1. československého armádneho zboru do mesta. Jeho autorom je sochár Rudolf Pribiš, rodák z Rajca. Česť pamiatke všetkým obetiam 2. sv. vojny.