22. apríl patrí Dňu Zeme

DEŇ ZEMEDEŇ ZEME

Svetový deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 51 rokov si v tento deň pripomíname, že sme na prírode úplne závislí, a preto je nevyhnutné zmeniť dopady ľudskej činnosti na životné prostredie.

Klíma sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné ochrániť dary zeme aj pre budúce generácie ľudí. Súčasný stav planéty, živelné a ekologické katastrofy či vymieranie živočíšnych druhov nás nútia naliehavo riešiť ochranu životného prostredia a zmenu nášho správania k prírode. Medzinárodný deň Zeme upozorňuje na všetky tieto skutočnosti.

Skúsme zmeniť svoje návyky tak, aby sme sa k prírode správali s rešpektom a úctou. Separovanie odpadu, zníženie chémie a plastov v našich domácnostiach či budovanie vzťahu k prírode a zvieratám u našich detí – toto všetko sú maličkosti, ktoré nás nestoja veľa úsilia, ale napriek tomu dokážu priniesť veľké zmeny.

Samospráva si dala za cieľ podporiť v meste zeleň a starostlivosť o životné prostredie. Mesto uspelo s projektom adaptácie na zmenu klímy a získalo 1,3 mil. eur. V rámci projektu sa plánuje početná výsadba stromov či vybudovanie zelenej strechy na budove mestského úradu. Počas realizácie projektu by mal pred mestským úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť ľudia oddýchnuť na lavičkách.

Pracujeme na architektonických štúdiách revitalizácie našich sídlisk s dôrazom na zveľaďovanie zelených plôch a máme rozpracovaných množstvo ďalších projektov so zameraním na životné prostredie. Letnú atmosféru v meste dotvoria kvetinové pyramídy, nové trvalkové záhony, ale i množstvo nový stromov a kríkov.

Pri príležitosti Dňa Zeme chce mesto vysiať 400 m² suchomilného lúčneho porastu na zelené prícestné pásy na Hurbanovej a Legionárskej ulici, s cieľom vytvoriť vhodné prostredie pre užitočný hmyz (včely) v meste.

Chceme zdravší a krajší život v meste. Veríme, že sa nám to podarí aj vďaka novému mestskému záhradníkovi, ktorý sa bude mestskej zeleni venovať na profesionálnej úrovni.