144. Premiéra v Mestskom divadle Žilina - Rozhovor s členkou kultu

ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU 1ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU 1
V sobotu 18. marca sa v Štúdiu Mestského divadla Žilina uskutoční svetová premiéra inscenácie Rozhovor s členkou kultu, ktorá je adaptáciou novely Márie Modrovich v dramatizácii a réžii Petry Fornayovej. Šesť žien, unavených a znechutených systémom dnešnej spoločnosti, uniká do rozpadajúcich sa chatiek bývalého pionierskeho tábora kdesi v lese, s nádejou v učenie N., ktoré ale žiadnym učením nie je. Ocitnú sa na mieste, od ktorého očakávajú zázrak – porozumenie zmyslu svojho života a nájdenie osobnej slobody. Solitérne bytie je tragickejšie, keď sa odohráva v skupine. Na mnohé otázky v živote nepoznáme odpovede napriek tomu, že máme snahu ich hľadať. Autorka dramatizácie a režisérka Petra Fornayová zdôvodňuje svoj výber textu: „Hlavným dôvodom bol spôsob, akým Mária Modrovich podáva pohľad na ženské – nazvime to – problémy. Nie je to ten typ feminizmu, ktorý za každú cenu obhajuje ženy ako utláčané mocichtivým patriarchátom. Text nepriamo, cez viaceré príbehy – áno, len žien – odsudzuje systém, ktorý je nastavený paušálne, nedovoľuje odchýlenie, pracuje s pojmom „väčšine to vyhovuje”. Je jedno, či sa bavíme o ženách, mužoch, či transgendrových osobách. Prostredie, v ktorom väčšina z nás vyrastá, je zaťažené tradíciami, a my nie sme schopní ich reflektovať, len ich slepo preberáme. Zotrvačnosť systému na jednej strane poskytuje bezpečie, stálosť. Ale pokiaľ sa v danom systéme čoraz viac ľudí cíti nekomfortne, máme problém a musíme sa pýtať, či v ňom zotrvávať, alebo sa ho budeme prípadne snažiť zmeniť.“ Štvrtá kniha Márie Modrovich Rozhovor s členkou kultu sa s nami pohráva už v samotnom názve. Členkou alebo členom kultu sa totiž byť nedá. Novela je štylizovaná ako séria fiktívnych rozhovorov s členkami čisto ženského spoločenstva, ktoré sú združené okolo bývalej speváckej hviezdy. Ide o modelovú prózu, pre ktorú je charakteristické to, že sa na jeden problém nazerá z rôznych perspektív. Aj ženy v spoločenstve vnímajú túto novú realitu po svojom. Niektoré dodržujú akési učenie, ktoré ale nemôžu šíriť. Iné zdôrazňujú, že žiadne učenie neexistuje. Modelová situácia fiktívneho spoločenstva predstavuje laboratórium, ktoré skúma transformáciu normálnej ženskej existencie na akúsi novú realitu niekde, kde ženy dokážu byť na sto percent zodpovedné za svoje bytie, kde môžu byť samé sebou.   Mária Modrovich (1977) absolvovala marketingovú komunikáciu – modernú neslovanskú filológiu (konkrétne nemecký jazyk a literatúru) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Niekoľko rokov žila v USA, odkiaľ pre slovenské periodiká písala pravidelné autorské stĺpčeky inšpirované jej vnímaním Ameriky a najmä New Yorku. Získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2010. Je autorkou zbierky poviedok Lu & Mira (2011), ktorá obsahuje dva cykly poviedok zo slovenského a amerického prostredia. V roku 2013 jej vyšiel román Tichý režim, ktorý v sebe opäť nesie dualitu dvoch prostredí a kontinentov a v ktorom sa zamýšľa nad rôznymi podobami lásky, od romantickej až po stalkerskú. V roku 2017 jej vyšla kniha desiatich textov Flešbek. Titul, zaradený do finálovej päťky ocenenia Anasoft litera 2018 a nominovaný na Európsku cenu za literatúru 2019, je prozaickou sondou, sledujúcou životné zmeny a spoločenské očakávania vyplývajúce z materstva. V roku 2019 jej vyšla kniha fiktívnych rozhovorov s členkami ženského spoločenstva Rozhovor s členkou kultu. Momentálne pracuje na novom rukopise. Petra Fornayová (1972) sa venuje súčasnému tancu a divadlu. Absolvovala Právnickú fakultu UK, študovala na VŠMU a na EDDC v Düsseldorfe. Vytvorila viac ako 20 autorských predstavení – Zelená je tráva, Manifest možností, Koniec Koniec, Hra na budúcnosť, Opernball a i., uvádzaných doma aj v zahraničí (Divadelná Nitra, Nová Dráma, Jamais Vu! Paris, Tanec Praha, HybajHo! Praha, Korespondance CZ a i.), režijne uviedla diela Rafaela Spregelburda, Jany Bodnárovej či Ivana Vyrypajeva. Ako autorka či interpretka bola súčasťou mnohých domácich aj medzinárodných projektov (Théatre du mouvement v Paríži, spolupráce s Jánom Šimkom, Petrom Mazalánom a i.). Dance with Changing Parts (2018). Patterns (2019), ktoré vytvorila v spolupráci s Cluster ensemble, premiérovo uvedené na Opera Nova ND Praha, boli  nominované na Cenu Nadácie Tatrabanky. V roku 2006 založila a doteraz vedie medzinárodný festival súčasného tanca Nu Dance Fest. Je členkou redakčnej rady časopisu pre súčasné umenie VLNA, jednou zo zakladateliek Asociácie súčasného tanca, ktorú vedie od roku 2001 a spoluzakladateľkou kultúrneho priestoru A4.   REALIZAČNÝ TÍM text Mária Modrovich | dramaturgia Zuzana Palenčíková | scéna Matej Gavula| kostýmy Iveta Haasová | hudba Ambróz Šulej | dramatizácia a réžia Petra Fornayová a. h. účinkujú Natália Fašánková, Ada Juhásová, Iveta Pagáčová, Tajna Peršić, Kristína Sihelská, Barbora Švidraňová, Adam Herich, Peter Martinček   pozvánka - ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU