Jana Ochodničanová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom JUDr.
Titul za menom LL.M.
Pozícia vedúca odboru
Telefón +421417063210
Email jana.ochodnicanova@zilina.sk