Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1995 (zrušené) o podmienkach poskytovania dotácií a návratných bezúročných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/1995
Schválené: 20. 4. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 4. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky